Co z ubezpieczeniem po wyzłomowaniu auta?

Co z ubezpieczeniem po wyzłomowaniu auta?

Złomowanie auta jest przez wiele osób utożsamiane ze spełnieniem wielu różnych wymogów formalnych, biurokracją i formalnościami. Tak naprawdę jednak cały proces kasacji auta nie jest tak trudny, jak mogłoby się wydawać, wiąże się jednak z kilkoma niedogodnościami. Specjalistyczne firmy zajmujące się tym procesem dopełniają praktycznie wszystkich wymogów formalnych za klienta, jednak nie wszystkie. Po wystawieniu zaświadczenia o zezłomowaniu dotychczasowy właściciel pojazdu musi udać się z nim do odpowiedniego Wydziału Komunikacji. Pojazd w ten sposób ulega formalnemu wyrejestrowaniu. To jednak nie koniec biurokracji – musimy także odwiedzić siedzibę ubezpieczyciela.

Złomowanie auta wiąże się z wieloma obowiązkami – o czym warto pamiętać?

Złomowanie pojazdu jest stresujące między innymi ze względu na brak powszechnej wiedzy w tym zakresie. Nie ma się jednak czego obawiać – pracownicy stacji demontażu z reguły chętnie objaśniają każdą kwestię związaną ze złomowaniem auta, przekazują także komplet niezbędnych dokumentów i wypłacają niewielkie, symboliczne wynagrodzenie za prawidłowo przeprowadzony proces kasacji. Nie obejdzie się jednak bez spełnienia kilku wymogów formalnych – jednym z nich jest ubezpieczenie. OC, czyli ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, jest w naszym kraju obowiązkowe i musi obejmować cały okres eksploatacji samochodu. Wszelkie przerwy w ciągłości OC skutkują sporymi i dotkliwymi karami. Z tego względu należy je opłacać także w przypadku, gdy nasze auto uległo zniszczeniu na skutek wypadku, pożaru czy powodzi.

Co ze składkami OC po zezłomowaniu auta?

W Polsce składkę OC opłaca się zawsze z góry w formie jednorazowej opłaty rocznej bądź kilku rat. Co zatem w sytuacji, gdy zlecimy złomowanie w trakcie jej obowiązywania i już po opłaceniu? Możemy liczyć na zwrot niewykorzystanej sumy i to bez żadnych potrąceń. Jeśli opłaciliśmy auto z góry na cały rok, a złomowanie przeprowadziliśmy po pół roku od wykupu polisy, to do zwrotu otrzymamy połowę zapłaconej składki. Podobnie jest w sytuacji, gdy składka była płacona w ratach. Wówczas zwrotowi podlega niewykorzystana i zapłacona z góry kwota.

Otrzymanie zwrotu jest bardzo proste. Wystarczy udać się z zaświadczeniem o złomowaniu lub wyrejestrowaniu pojazdu z Wydziału Komunikacji do siedziby ubezpieczyciela, który powinien zatrzymać polisę OC z dniem przeprowadzenia procesu złomowania. Kwota z tego tytułu może być dość wysoka, szczególnie w przypadku, gdy przeprowadziliśmy złomowanie np. kilka dni po uiszczeniu opłaty za cały rok z góry. Wówczas do zwrotu będzie praktycznie cała kwota, która w przypadku braku zniżek czy młodego wieku kierowcy i mocnego samochodu może wynosić nawet kilka tysięcy złotych.